قالب وردپرس

سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به منظور توزیع کتاب های درسی در بین کلیه دانش آموزان سراسر کشور به طور هم زمان و هم گام شدن با سیاست های دولت در بستر اینترنت در راستای دولت الکترونیکی و اعمال نظارت های دقیق تر بر نحوه توزیع، جلوگیری از اتلاف منابع و هر گونه اعمال نظر و سلایق شخصی در توزیع و دریافت بهای کتابهای درسی با همکاری ناشرین کتاب های درسی اقدام به فروش کتاب به صورت الکترونیکی نمود که این امر توسط تیم نرم افزاری شرکت سامانه گسترش پرگون با راه اندازی سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی محقق گردید.

پیرو اجرای موفق آزمایشی ثبت نام و فروش کتاب های درسی ابتدایی شهر تهران در سال 1394، اداره کل نظارت بر چاپ و توزیع مواد آموزشی تصمیم به فروش اینترنتی کتاب های درسی در سال 1395 برای کل کشور گرفت.
دسترسی به این سامانه توسط دانش آموزان و مدارس از آدرس اینترنتی http://www.irtextbook.com فراهم شده است.
دانش آموزان و معلمان گرامی در سراسر کشور می توانند با استفاده از مشخصات شناسنامه ای خود وارد سامانه شده و به ثبت سفارش کتاب دوره ای و تک جلدی در پایه مورد نظر خود بپردازند.

شایان ذکر است اطلاعات تحصیلی دانش آموزان از سامانه دانش آموزی سناد http://sanaad.ir به صورت آنلاین دریافت می شود. به همین جهت دانش آموزانی که در مدارس کشور مشغول به تحصیل بوده اند می توانند اقدام به ثبت نام برای پایه ی بعدی نمایند و دانش آموزان جدیدالورود پایه اول ابتدایی پس از ثبت نام در مدرسه و ثبت اطلاعات تحصیلی آنان توسط مدرسه در سامانه سناد امکان ورود به سامانه فروش کتاب را خواهند داشت.